el PIAM un procés participatiu

en aquest pla s’ha posat en pràctica una nova manera de fer ciutat entre tots: participativa i intersectorial.
Intersectorial perquè involucra de manera coordinada a totes les àrees de govern de l’Ajuntament.
Participativa perquè som els habitants del barri els que hem identificat els problemes, establim les prioritats i plantegem les solucions

Sant Miquel +B tallers col.laboratius per definir propostes (25/10/2014)
Sant Miquel +B tàctica urbana per l'Av.Girona amb l'Escola d'Art d'Olot (13/10/2014)
Sant Miquel +B mapeig urbà al Mas Les Mates (29/07/2014)
Sant Miquel+B joc del barri (16/06/2014)

imatges del procés participatiu desenvolupat el 2014

dos estratègies definides

a parir del procés participatiu es van definir dos estratègies amb els seus objectius:

un barri més amable i habitable

  • qualificar i augmentar les zones verdes i espais públics
  • millorar les vies verdes i els itineraris ciclistes
  • millorar la mobilitat peatonal
  • activar els equipaments educatius i socioculturals

un barri més actiu i atractiu

  • potenciar el valor del Parc Natural
  • potenciar l'activitat creativa, innovadora i estudiantil
  • millorar la riquesa paisatgística i patrimonial
  • dinamitzar l'activitat comercial i empresarial a nivell comarcal
  • millorar la conectivitat del barri amb el nucli antic

accions

per complir amb aquests dos objectius el PIAM estableix 26 accions que podeu consultar en el document complet del PIAM que podreu visualitzar clicant sobre la imatge.
hi trobareu la motivació, el seu desenvolupament, la seva complexitat d’execució, les àrees de l’Ajuntament i agents externs implicats, la prioritat social i el seu pressupost aproximat així com la planificació proposada a desenvolupar marcada en el temps.


prioritats

AVINGUDA DE GIRONA

prioritat a l'Av. Girona del PIAM Sant Miquel Olot

Pel seu caràcter de porta d’entrada a Olot i importància com connector del Barri de Sant Miquel, l’Av. de Girona representa l`àmbit que en major mesura pot atendre a les dos línies estratègiques plantejades. Les millores en aquesta avinguda generen un benefici pel barri i per la resta d’habitants d’Olot. Es considerat, per tant un àmbit de prioritat major per millorar la situació de Sant Miquel. Comparativament amb l’entrada pel Passeig de Barcelona, l’Av. de Girona presenta un baix nivell de comfort i una qualitat urbana baixa, provocada per les deficiències de la infraestructura peatonal, la baixa qualitat del paissatge i la presència d’infraestructures industrials obsoletes.

ESPAI INTERVOLCÀNIC

prioritat a l'Espai Intervolcànic del PIAM Sant Miquel Olot

Reorientar el futur d’aquest espai com a entorn d’enorme valor natural, un espai que ha de funcionar com a parc urbà en contacte directe amb l’entorn natural i que ofereixi servei a tota la ciutat. S’ha de constituir com un element d’atracció que redueixi la situació d’aïllament que existeix a Sant Miquel. Pot tenir la capacitat de resoldres algunes deficiències del barri com la manca de suficients espais verds i la manca d’equipaments deportius del tot necessaris per la seva densitat demogràfica. També ha de resoldre els problemes de movilitat dels itineraris que el creuen (comunicació amb el barri del Morrot)

RIVERA DEL FLUVIÀ

prioritat a la Rivera del Fluvià del PIAM Sant Miquel Olot

El Molí de Can Climent i el seu entorn és, junt amb l’espai intervocànic, l’àmbit prioritari amb major vocació de ciutat, sense oblidar la importància que pot tenir pel barri la millora d’aquest conjunt que va des del Molí fins el Parc dels Nius i la possible connexió amb el Parc de Zammehoff, un conjunt amb la capacitat de convertir-se en un parc fluvial connectat amb el Passeig Basàltic Pel seu alt valor patrimonial té a més a més la capacitat de convertir-se en un element turístic d’importància com a centre d’interpretació de l’arquitectura industrial hidràulica del Fluvià, capaç d’atraure públic al barri tan d’Olot com de l’exterior.

CASAL I PLAÇA DE SANT MIQUEL - MAS LES MATES I ELS BOMBERS

prioritats al Casal i Plaça de Sant Miquel i al Mas Les Mates del PIAM Sant Miquel Olot

La Plaça de Sant Miquel, el Casal i els espais públics propers contitueixen el cor del barri i representen les majors deficiències i potencials de Sant Miquel per fer-lo un barri atractiu pels seus residents. Cal un requalificació dels espais públics existents i la creació de nous que puguin utilitzar-se per finalitats específiques (com la deportiva), també és necessari un treball de dinamització de les activitats que es donen en els espais públics i en els equipaments per oferir serveis que s’adaptin a les necessitats de la població i generar iniciatives que permetin atraure nova població. El Mas les Mates és un important actiu per la zona de Les Tries, es pot convertir en un punt central del barri, de tota manera està situat en una zona de baixa densitat de població i no és molt conegut. És un espai capaç d’acollir usos molt diversos.